«Η μητέρα μου πέθανε και έκανα αποποίηση κληρονομιάς, αλλά η τράπεζα ζητάει να πληρώσω το δάνειό της. Τι να κάνω;»

Νομική βοήθεια αναζητά άνδρας που έχει αποποιηθεί την κληρονομιά της μητέρας του αλλά μπήκε εγγυητής σε δάνειο που είχε πάρει προτού πεθάνει.

Ο ίδιος αναφέρει:

«Έχει πεθάνει η μαμά μου και έχω αποποιηθεί την κληρονομιά, αλλά πριν τον θάνατό της είχα μπει εγγυητής σε ένα δάνειο που είχε πάρει.

Τώρα, η τράπεζα μου ζητάει να πληρώσω το δάνειο της μαμάς μου 55000 ευρώ. Τι πρέπει να κάνω; Ευχαριστώ πολύ».

Απαντάει για το δάνειο η δικηγόρος Θεσσαλονίκης Ειρήνη Καψάλη
Αγαπητέ αναγνώστη,

Αρχικά, σύμφωνα με το άρθρο 847 του ΑΚ, ορίζεται ότι ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στον δανειστή την ευθύνη ότι η οφειλή θα καταβληθεί. Η εγγύηση, εξάλλου, εκ των πραγμάτων αποτελεί μία μορφή εξασφάλισης του δανειστή, ότι αυτός θα ικανοποιηθεί και δεν θα διαθέσει σε κίνδυνο τα κεφάλαιά του.

Το γεγονός ότι ο δανειολήπτης έχει αποβιώσει, ουδεμία επιρροή έχει στην αποπληρωμή του δανείου, καθότι αυτό θα αποτελεί πλέον παθητικό της περιουσίας του θανόντος και δεν αποσβέννυται με το θάνατο. Επομένως, το δάνειο θα οφείλεται πλέον από τους κληρονόμους του θανόντος.

Εάν εσείς έχετε αποποιηθεί εμπρόθεσμα και νόμιμα την κληρονομιά, δεν θα ευθύνεστε προς απόδοση του δανείου ως καθολικός διάδοχος του πρωτοφειλέτη. Θα ευθύνεστε όμως για την αποπληρωμή αυτού, λόγω της ιδιότητας του εγγυητή που συντρέχει στο πρόσωπό σας, δυνάμει της οικείας σύμβασης δανείου που έχετε υπογράψει.

Εάν η τράπεζα στρέφεται κατά του προσώπου σας με δικαστικές ενέργειες (όπως μία διαταγή πληρωμής ή επιταγή), ορθότερο θα ήταν να συμβουλευτείτε άμεσα (λόγω της ιδιαίτερης σύντομης διάρκειας των προθεσμιών στις περιπτώσεις αυτές) κάποιον δικηγόρο για την ενδεχόμενη άσκηση ανακοπής ή άλλων μέσων κατά αυτής. Κατόπιν της μελέτης του φακέλου σας και ιδίως της δανειακής συμβάσεως που έχετε υπογράψει, ή της ενδεχόμενης διαταγής πληρωμής εάν σας έχει επιδοθεί, θα προκύψουν τα μέσα άμυνας που ενδεχομένως να διαθέτετε κατά της Τράπεζας.

Ενδεχόμενο και αμεσότερο μέσο άμυνάς σας, είναι η ένσταση διζήσεως, εάν αυτή πληρείται στην δική σας περίπτωση, ήτοι εάν προβλέπεται στους όρους της οικείας σύμβασης δανείου που έχετε υπογράψει. Σύμφωνα με το άρθρο 855 του ΑΚ, με την ένσταση διζήσεως μπορείτε να αντιτάξετε στην Τράπεζα να στραφεί πρώτα κατά της κληρονομιαίας περιουσίας του θανόντος, με την διενέργεια αναγκαστικής εκτελέσεως, και έπειτα εάν δεν ικανοποιηθεί να στραφεί σε εσάς. Όλα αυτά όμως, υπό την προϋπόθεση ότι στην σύμβαση που υπογράψατε δεν έχετε παραιτηθεί από την ένστασή σας αυτή, πράγμα συνήθως συμβαίνον στις δανειακές συμβάσεις.

Άλλα ενδεχόμενα μέσα άμυνας, ποικίλλουν αναλόγως τα συντρέχοντα πραγματικά περιστατικά, και την σύμβαση δανείου που έχει υπογραφεί, ήτοι μπορεί αυτή να είναι άκυρη ή ακυρώσιμη.

Αλλά ακόμη και εάν δεν έχουν κινηθεί ακόμη δικαστικές ενέργειες εις βάρος σας, είναι πιθανό, σύντομα να κινηθούν, άρα θα ήταν χρήσιμο να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό, ώστε να προετοιμαστείτε για κάθε ενέργεια εις βάρος σας και να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες προστασίας σας, είτε δικαστικά είτε εξωδικαστικά.

Με εκτίμηση,

Ειρήνη Καψάλη

Δικηγόρος

Βασιλέως Ηρακλείου 25

Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54624

Τηλέφωνο: 2310-225738